Konkurs na krótką formę komiksową

Opublikowano 2021-03-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców „Contur”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden komiks o objętości do 8 plansz. Układ pionowy. Format A3 lub A4.

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia.

Tematyka prac może być dowolna.

Wpisowe wynosi 30 zł.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix: 7.000 zł
• I nagroda: 4.500 zł
• II nagroda: 3.500 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.000 zł

Termin
Prace można przesyłać od 1 czerwca do 31 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu