Konkurs na album komiksowy o Józefie Piłsudskim

Opublikowano 2018-03-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Zwycięzca konkursu stworzy album komiksowy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. 

Celem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace muszą być inspirowane wybranymi wydarzeniami z życia Marszałka od momentu ukształtowania się odrodzonej państwowości polskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać zarys scenariusza i 4 przykładowe plansze albumu w formacie A4.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Za wykonanie komiksu zwycięzca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł. Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-15