IX konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

Opublikowano 2017-06-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Pracą konkursową jest komiks o tematyce ekonomicznej.

Do wyboru są cztery tematy:
1. Korzyści z migracji dla gospodarki.
2. Unia możliwości – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej.
3. Cyberbezpieczeństwo – jak dbać o swoje pieniądze w sieci.
4. Prywatne czy państwowe? – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
a) kategoria „forma krótka” – jedna strona A4 (układ pionowy, liczba kadrów na stronie dowolna);
b) kategoria „forma długa” – od 2 do 6 stron A4 (układ pionowy, liczba kadrów na stronie dowolna).

Do konkursu można zgłaszać komiksy, które nie były wcześniej publikowane.

Nagrody
• Kategoria „forma krótka”
I miejsce – 5.000 zł
II miejsce – 4.000 zł
III miejsce – 3.000 zł

• Kategoria „forma długa”
I miejsce – 5.000 zł
II miejsce – 4.000 zł
III miejsce – 3.000 zł

• 10 wyróżnień po 600 zł

• dwie nagrody publiczności, każda w wysokości 1.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30