IX konkurs na ekslibris im. Klemensa Raczaka

Opublikowano 2022-09-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać ekslibrisy z lat 2020-2022, wykonane dowolną techniką graficzną, o wymiarach nie większych niż 14 x 14 cm. Przyjmowane będą tylko odbitki z płyt graficznych. Nie należy przesyłać rysunków i projektów ekslibrisów. 

Każda praca powinna mieć charakter znaku książkowego, tzn. zawierać napis „Ex libris” lub podobny oraz nazwę właściciela (osoby lub instytucji), dla której została wykonana.

Każdą pracę należy dostarczyć w trzech sygnowanych egzemplarzach.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Strona konkursu