IV Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych

Opublikowano 2017-11-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni. Współorganizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół plastycznych z całej Polski.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę pojedynczych plakatów (zestawy nie będą brane pod uwagę). Technika wykonania dowolna, format B2 (500 x 707 mm).

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych:

Kategoria A – „Niepodległość 1918-2018”
Temat związany z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, promujący idee wolności, solidarności i wzmacniania poczucia wspólnoty Polaków.

Kategoria B – „Dialog”
Oczekujemy na prace, które będą propagować umiejętność aktywnego słuchania, postawę tolerancji, empatii, współdziałania oraz budowania zaufania.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin, kartę zgłoszenia oraz etykiety można pobrać tutaj.

Nagrody
Nagrody regulaminowe: Grand Prix; medale: złoty, srebrny i brązowy; wyróżnienia.
Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplomy i katalog wystawy.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-04
Strona konkursu www.zsplast.gdynia.pl/#