III Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu

Opublikowano 2021-06-07

Opis

Organizator
Organizatorem III Biennale Tkaniny Artystycznej jest Fundacja Jak Malowana.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do twórców tkaniny artystycznej. Swoje prace mogą zgłaszać zarówno artyści profesjonalni, jak i początkujący adepci sztuki.

Opis
Hasłem przewodnim III Biennale Tkaniny Artystycznej jest “Przyszłość Wolności”

Do konkursu można zgłaszać prace, które powstały w okresie ostatnich 5 lat, o wymiarach nie większych niż 2 x 2 x 2 m. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy,
- wysłać zdjęcia pracy konkursowej na adres mailowy podany w regulaminie.

Katalog II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu znajduje się tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 czerwca 2021 r.

Nagrody
I miejsce – 4.000 zł
II miejsce – 3.500 zł
III miejsce – 2.500 zł

Wystawa główna odbędzie się w Starej Papierni w Poznaniu w dniach od 10 września do 17 października 2021 r.

Strona konkursu