Biennale Sztuki Mediów WRO 2021

Opublikowano 2020-10-07

Opis

Organizator
Organizatorem Biennale WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu.

Opis
Hasłem Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 jest REVERSO.

Zapraszamy do zgłaszania prac i propozycji do programu 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021: REVERSO.

Program jest otwarty dla prac i różnorodnych form ekspresji, wypowiedzi i komunikacji, wykorzystujących artystyczny potencjał nowych mediów, ukończonych po 1 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza, który znajduje się tutaj.

Utwory wideo należy zgłaszać w formie plików cyfrowych.
W przypadku utworów o złożonej i wielomedialnej formie (instalacja, performans, software/net/hybrid media) wymagany jest opis dzieła, charakterystyka techniczna i wizualizacja. Jeśli dzieło było wcześniej zrealizowane lub wykonywane, należy przesłać dokumentację wideo i fotograficzną.

Nagrody
• Nagroda Biennale WRO
• Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 października 2020 r.

Strona Biennale WRO

Warunki zgłoszenia