Amberif Design Award 2022

Opublikowano 2021-11-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców – projektantów, artystów, studentów.

Zasady konkursu w skrócie
Do konkursu można zgłaszać projekty biżuterii artystycznej z bursztynem, inspirowane hasłem „Bursztyn jako nagroda!”.

Każdy uczestnik może przesłać dwie prace.

Projekty należy dostarczyć w wersji elektronicznej (pliki jpg lub pdf). Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac prac upływa 1 lutego 2022 r.

Nagrody
• Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska: 10.000 zł brutto
• Nagroda Bursztynowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników: 1 kg bursztynu
• Nagroda Srebrna: 1 kg srebra

Strona konkursu