Advertisement

Advertisement

4. Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego – Czwarty wymiar rysunku

Opis

8.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów wyższych szkół artystycznych z Polski i zagranicy. Mogą w nim uczestniczyć również absolwenci – dyplomanci z lat 2021–2023.

Zasady konkursu w skrócie
Do konkursu można zgłaszać rysunki wykonane w dowolnej technice, na podłożu, którego dłuższy bok nie przekracza 140 cm.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace.

Rysunki muszą być wykonane w latach 2020 – 2023.

Zdjęcia prac należy przesyłać drogą elektroniczną. Rysunki zakwalifikowane do drugiego etapu należy dostarczyć w oryginale.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2023 r.

Nagrody
• Grand Prix – 10.000 zł
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł

Strona konkursu