28. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2018

Opublikowano 2018-09-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki w Legnicy.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w latach 2017-2018 i dotychczas nie brali udziału w konkursie.

Opis

Legnickie PROMOCJE to najstarsza i jedyna w kraju impreza artystyczna skierowana tylko do świeżo upieczonych absolwentów malarstwa wyższych uczelni plastycznych. Na pokonkursowej wystawie prezentowane są prace odzwierciedlające aktualne trendy młodego polskiego malarstwa.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. 

Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do przeglądu, należy do 14 października 2018 r. dostarczyć do Galerii Sztuki w Legnicy kartę zgłoszenia oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem (technika, wymiary, rok powstania). Co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego wernisażu.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
• Główną nagrodą jest wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

• Nagrody regulaminowe

Grand Prix
Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga”. „Srebrna Ostroga” to nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej.
Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy.

• Nagrody specjalne przyznawane przez fundatorów

Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w postaci wystawy indywidualnej.
Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format” – publikacja poświęcona laureatowi.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-14