25. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki Lublin 2020

Opublikowano 2020-07-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni artystycznych (ostatni rok studiów magisterskich).

Opis

Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacją są organizowane od 1993 roku wystawy Wschodniego Salonu Sztuki, jako najważniejszej i największej cyklicznej prezentacji sztuki współczesnej we wschodniej Polsce. Tegoroczny jubileuszowy 25. Wschodni Salon Sztuki został zorganizowany w nowej konkursowej formule. Prezentacja wystawy będzie miała miejsce w Galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - współorganizatora wydarzenia. Pragniemy, aby nowa formuła Międzynarodowego Konkursu stała się przeglądem najciekawszych postaw twórczych. Zwracając się do szerokiego grona artystów plastyków, chcemy wyeksponować różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną zarówno w zakresie formy jak i treści. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane dzieła będą przyczyną do pogłębionej refleksji na temat aktualnej sztuki i pozwolą je usytuować w szerszym kontekście sztuki europejskiej oraz światowej. Mamy nadzieję, iż warunki konkursu określone w regulaminie będą wystarczającym gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej.

Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby, powstałe w latach 2018-2020, uprzednio nienagradzane, będące własnością artysty, technicznie przygotowane do ekspozycji.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Dokumentację fotograficzną prac należy przesłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 135 zł.

Nagrody
• Grand Prix: 7.000 zł
• II Nagroda: 5.000 zł
• III Nagroda: 3.000 zł
• Nagroda Dyrektora Wydziału Artystycznego UMCS: 2.000 zł
• Nagroda Dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublin – wystawa indywidualna w Galerii CSK

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa

Strona Organizatora