17. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

Opublikowano 2020-06-18

Opis

Organizator
Organizatorem 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści oraz studenci wyższych szkół plastycznych.

Opis

Celem 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, koncertowej bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałej w okresie od 2017 do 2020 r.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów.

Prace należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Międzynarodowe jury wybierze 90 plakatów, które będą prezentowane na wystawach w Rzeszowie i Wilnie. Jury przyzna trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają katalog.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2020 r.

Strona konkursu