17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Opublikowano 2018-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci IV i V roku uczelni artystycznych oraz kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z następujących dziedzin: malarstwo, grafika, rzeźba i instalacja, fotografia, sztuka cyfrowa, performance.

Uczestnik może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną przez siebie pracę. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Jury wybierze 25 finalistów, którzy podczas wernisażu zaprezentują swoje prace.

Nagrody
• Nagroda główna: miesięczna rezydencja w Nowym Jorku. W ramach nagrody Organizator zapewnia zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie, kieszonkowe w wysokości 4.000 USD.

• Druga nagroda: miesięczna rezydencja w Walencji. W ramach nagrody Organizator zapewnia bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie, kieszonkowe w wysokości 1.500 EUR. Zakwaterowanie w Walencji zapewnia Universidad Politécnica de Valencia.

• Organizator może przyznać Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Nagrodą jest 6-miesięczne stypendium w wysokości 12.000 zł brutto przeznaczone na wykonanie dzieła o tematyce „Podróż”.

• Organizator może przyznać Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, pana Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-25