16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego 2018

Opublikowano 2018-06-21

Opis

Organizatorzy
Organizatorami 16. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego są Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych, teatry oraz inne instytucje artystyczne.

Opis
Celem 16. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest przegląd artystycznych plakatów, związanych z promocją sztuki teatralnej, operowej, koncertowej bądź wydarzeń parateatralnych, powstałych w okresie od 2015 do 2018 r.  Wystawa odbędzie się w dniach od 26 sierpnia do 15 października 2018 r. w foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.  

Konkurs jest dwuetapowy.

I etap – zgłaszanie plakatów w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza online (do 25 lipca 2018).

II etap – autorzy zakwalifikowanych prac dostarczą plakaty w formie drukowanej (do 20 sierpnia 2018).

Nagrody
Jury uhonoruje autorów najlepszych plakatów nagrodami pieniężnymi:
• I nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,
• II nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,
• III nagroda ufundowana przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Jury przyzna także cztery wyróżnienia honorowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-07-25