11. Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris i Małą Formę Graficzną

Opublikowano 2022-07-24

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Wspólnota Gdańska oraz „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest Bursztyn – Złoto Morza Bałtyckiego.

Jak pokazać unikalność bałtyckiej kropli słońca? Jak uchwycić przemijający w niej czas…? Mamy nadzieję, że nadesłane przez artystów prace przedstawią różne oblicza, jak i charakter bursztynu. Zaprezentują dwa światy: ten zastygły przed milionami lat, jak i ten nieoczywisty, fantastyczny…

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• ekslibris i mała forma graficzna – techniki tradycyjne,
• ekslibris i mała forma graficzna – techniki komputerowe.

Wymiary prac nie mogą przekraczać 130 x 130 mm.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody

Nagrody regulaminowe:

• Ekslibris i mała forma graficzna – techniki tradycyjne
I nagroda: 4.000 zł
II nagroda: 3.000 zł
III nagroda: 2.000 zł

• Ekslibris i mała forma graficzna – techniki komputerowe
I nagroda: 2.000 zł
II nagroda: 1.050 zł
III nagroda: 700 zł

Nagrody specjalne:

Nagroda Dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury
Nagroda Fundatora Fundacji Wspólnota Gdańska
Nagroda Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Nagroda Kierownika Muzeum Bursztynu oddział Muzeum Gdańska
Nagroda Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenie Bursztynników

Strona konkursu