„Złoczyńcy w uzdrowisku” konkurs na opowiadanie kryminalne z wątkiem miłosnym

Opublikowano 2018-02-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Powiat Otwocki.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie kryminalne, w którym pojawiają się elementy związane z powiatem otwockim. 

Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie, w którym pojawiają się elementy związane z powiatem otwockim. Źródło inspiracji stanowią m.in. znane osoby pochodzące z powiatu otwockiego, miejsca turystyczne, kulturalne, ośrodki, placówki, zakłady itp., które znajdowały lub znajdują się na terenie powiatu otwockiego. Akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Opowiadanie powinno zawierać wątek miłosny.

Objętość teksu nie może przekraczać 30.000 znaków ze spacjami.

Prace można przesyłać mailem lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: 2.000 zł brutto
II miejsce: 1.500 zł brutto
III miejsce: 1.000 zł brutto
Autorzy wyróżnionych opowiadań otrzymają nagrody rzeczowe. Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-07-16