XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Opublikowano 2019-02-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które nie należą do Związku Literatów Polskich ani do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Opis
Na konkurs należy przesłać od 3 do 5 wierszy. Tematyka dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000 zł.

Przewidziana jest nagroda dodatkowa w wysokości 500 zł za najlepszy zestaw wierszy o tematyce grójeckiej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-17