XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

Opublikowano 2019-03-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz okolicznościowe upominki.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-13