XXV Turniej Jednego Wiersza im. Stanisława Horaka

Opublikowano 2021-10-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Bytomskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz o dowolnej tematyce.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Wiersz należy przesłać mailem.

Udział w konkursie jest płatny. Wpisowe wynosi 10 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2021 r.

Nagrody
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2021 r. podczas XV Bytomskiej Jesieni Literackiej. Laureaci otrzymają następujące nagrody:

• I nagroda: 800 zł oraz statuetka
• II nagroda: 600 zł
• III nagroda: 400 zł
• dwa wyróżnienia po 200 zł

Strona konkursu