XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

Opublikowano 2017-01-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy autor może przesłać na konkurs zestaw 4 wierszy o dowolnej tematyce. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane ani publikowane (również w Internecie).

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Profesjonalne jury wybierze 35 najlepszych zestawów wierszy. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń.

Spośród osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniach jury wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe.

Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-04-30