XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Opublikowano 2017-06-21

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych). Nie mogą być również nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Przewidziane są następujące nagrody:
• nagrody i wyróżnienia ogólne, w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka „Liść Dębu”,
• wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock,
• wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem, z Wisłą,
• nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii limeryk.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-22