XXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego „Ziemia najbliższa”

Opublikowano 2019-09-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Łosicki Dom Kultury.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Prace wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.500 zł.