XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Opublikowano 2017-04-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym.

Opis
Uczestnik konkursu powinien przesłać na adres Domu Literatury w Łodzi projekt swojego pierwszego zbioru wierszy. Zbiór musi być skomponowany jako artystyczna całość i opatrzony tytułem. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Główną nagrodą jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Przewidziane są również nagrody finansowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-22