XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

Opublikowano 2017-11-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach książkowych ani nagradzane w innych konkursach poetyckich (miejsca od pierwszego do trzeciego).

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
• kategoria I – wiersze o dowolnej tematyce. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.
• kategoria II – wiersze dla dzieci. Należy przesłać zestaw 5-10 wierszy.
• kategoria III – wiersze autorów mieszkających w odległości do 50 km od Szczecinka. Należy przesłać od 3 do 5 utworów.

Utwory wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria I
– Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek za zestaw wierszy: 1000 złotych;
– dwa równorzędne wyróżnienia po 500 złotych.

• Kategoria II
Nagroda Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci – 1000 złotych i druk książki autorskiej w nakładzie 300 egzemplarzy (autor otrzyma 100 egzemplarzy).

• Kategoria III
Nagroda w kategorii „Poeta regionu” – 500 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-04