XXII Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę „O statuetkę Jana Kochanowskiego”

Opublikowano 2020-05-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Zwoleniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 fraszki.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: statuetka i 500 zł
• II miejsce: 500 zł
• III miejsce: 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2020 r.

Strona konkursu