XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego „Ziemia najbliższa”

Opublikowano 2017-10-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Łosicki Dom Kultury.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-31