XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Opublikowano 2017-07-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 18 do 30 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy nawiązujących do hasła „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez”.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.