XVIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Opublikowano 2020-02-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw dwóch wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane w innych konkursach.

Przewidziana jest nagroda specjalna za wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą. Może to być utwór dodatkowy, dołączony do zestawu dwóch wierszy.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Nagroda główna: 2.000 zł

Nagroda Prezydenta Łomży za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej: 1.000 zł

Termin
Prace można przesyłać do 20 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu