XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Wieżę Piastowską”

Opublikowano 2017-06-13

Opis

Organizatorzy
Konkurs organizuje Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie i Sekcja Artystyczna.
Współorganizatorami są: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, Burmistrz Miasta Cieszyna i Starosta Cieszyński.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech utworów poetyckich o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Objętość zestawu nie może przekraczać 3 stron formatu A4.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają statuetki Wieży Piastowskiej oraz nagrody rzeczowe (łączna wartość nagród wynosi 2.000 zł).

Przewidziane są również nagrody specjalne:
- za wiersz nawiązujący tematyką do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej,
- dla najlepszego twórcy, członka ZNP.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-18