XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Opublikowano 2020-11-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Opis
W tym roku uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Wacława Borowskiego „Nad wodą”.

Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• literackiej – prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy),
• formalnej – klasyczna analiza dzieła sztuki, analiza porównawcza lub esej. 

Pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz statuetki Gęsiego Pióra.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 8 lutego 2021 r.

Strona konkursu