XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

Opublikowano 2018-04-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „Młodzież w wieku 13-17 lat” oraz „Dorośli”.

Opis
Do konkursu można zgłosić 3-5 wierszy lub prozę (maksymalnie 5 stron). Tematyka dowolna. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Kategoria „Dorośli” –  nagrody finansowe o łącznej wartości 4.000 zł. 
Kategoria „Młodzież” – nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-15