XVI Turniej Poetycki „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego

Opublikowano 2022-07-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Nysie oraz Nyski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Wiersze oceni jury w składzie:
1) Karol Maliszewski – przewodniczący,
2) Marta Klubowicz,

3) Jacek Podsiadło.

Nagrody
• Kategoria „do lat 18”:
I miejsce – 700 zł oraz statuetka Orzecha
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „powyżej 18 lat”:
I miejsce – 1.400 zł oraz statuetka Orzecha
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 800 zł

Termin
Prace można przesyłać do 26 września 2022 r. do godz. 12.00.

Strona konkursu