XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

Opublikowano 2018-01-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 wiersze.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13, młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół średnich, dorośli.

Wiersze należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz 3 egzemplarze tomiku z nagrodzonymi i wyróżnionymi wierszami.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-16