XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zbiorę wszystkich przyjaciół...”

Opublikowano 2019-07-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przystań w Turku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce, inspirowanych cytatem z Pieśni gruzińskiej Bułata Okudżawy „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć”.

Można zgłaszać utwory, które nie były nagradzane w innych konkursach ani publikowane w wydawnictwach książkowych i czasopismach ogólnopolskich.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:
• kategoria dla osób w wieku od 14 do 20 lat;
• kategoria dla osób w wieku powyżej 20 lat;
• kategoria „poezja dla dzieci”.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-07