XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

Opublikowano 2021-04-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 16 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz okolicznościowe upominki.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2021 r.

Strona konkursu