XL Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

Opublikowano 2020-02-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 16 lat.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz okolicznościowe upominki.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 18 września 2020 r.

Strona konkursu