XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”

Opublikowano 2019-03-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

Opis
Do konkursu można zgłaszać utwory poetyckie (maksymalnie 5 wierszy) i prozatorskie (maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i w prasie literackiej (także internetowej) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.000 zł.

Wybrane teksty zostaną opublikowane w antologii „Pisanie dobre na chandrę".Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-06-07