XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Czarno na białym”

Opublikowano 2018-08-27

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy wydrukować w 5 egzemplarzach i przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj (pod datą 27 sierpnia).Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-20