XIII Konkurs na Zbiór Wierszy

Opublikowano 2021-09-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw zawierający nie więcej niż 45 utworów poetyckich. Objętość zestawu nie może przekraczać 54 stron. 

Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radiu i telewizji, prasie literackiej.

Prace należy przesłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową.
Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 r. 30 września 2021 r. (informacja o zmianie terminu znajduje się tutaj).

Strona konkursu