XIII Konkurs Literacki „Suwalskie limeryki latem”

Opublikowano 2019-06-24

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od 1 do 5 limeryków.

Tematyka limeryków powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne. W tej edycji konkursu, ze względu na uruchomienie w 2019 roku obwodnicy Suwałk, specjalnie cenione będą utwory motoryzacyjne, które będą dotyczyły trasy Augustów-Suwałki-Budzisko.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w konkursach literackich.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy dostarczyć listownie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Główną nagrodą jest Pióro Prezydenta Suwałk.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-07-31