XIII Konkurs Literacki „O Laur Dziewina”

Opublikowano 2020-09-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Dwukropek” w Żarach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które nie należą do związków twórczych.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu:
• zestaw 3-5 wierszy,
• nowelę, opowiadanie lub opowieść o objętości do 6 stron.

Można zgłaszać teksty, które nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” oraz „młodzież w wieku 15-18 lat”.

• Dorośli

Poezja
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

Proza
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

• Młodzież
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 października 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu