XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Opublikowano 2018-02-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach XIV Festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie. Odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. 

Zainteresowani udziałem powinny przesłać swój wiersz wraz z danymi kontaktowymi na adres zlotysrodek@kdk.net.pl. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 kwietnia 2018 r.

W dniu konkursu autor lub wskazana przez niego osoba odczyta wiersz przed jury i publicznością.

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-02