XI ogólnopolski konkurs translatorski z literatur niemieckojęzycznych: austriackiej i szwajcarskiej

Opublikowano 2018-09-15

Opis

Organizator
Konkurs organizuje Dom Literatury w Łodzi we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Ambasadą Szwajcarii w Polsce oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie. 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie przetłumaczyć dwa teksty:
1) Alex Capus, Dichtung und Schnaps, © Alex Capus
2) Dimitré Dinev, Engelszungen, © Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2003

Do przekładów należy dołączyć zwięzły opis problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami).

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Domu Literatury w Łodzi (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe, a także zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które poprowadzi przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Dimitré Dinev, Engelszungeninev

Alex Capus, Dichtung und SchnapsTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-30