X Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Różę Karoliny”

Opublikowano 2018-08-07

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie oraz Klub Młodych Twórców „Wena”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy lub jednego opowiadania o objętości do 9000 znaków ze spacjami. 

Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerując jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę namysłowską lub nawiązującą do twórczości Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej. Jury przewiduje nagrodę specjalną
za najlepszy utwór o tematyce regionalnej – statuetkę Namysłowska Nike.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane. 

Teksty wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” oraz „dzieci imłodzież”. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-17