Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS

Opublikowano 2022-01-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.

Zasady konkursu w skrócie
Do Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek poetyckich, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest przyznawana w trzech kategoriach:

• nagroda za całokształt twórczości,
• nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy,
• nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Do Nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Prawo do zgłaszania książek w kategoriach książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, a w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. 

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 8 egzemplarzy książki.

Nagrodę stanowią:
a) statuetka SILESIUS
b) kwota:
· 100 000 zł za całokształt twórczości,
·  50 000 zł za książkę roku,
· 15 000 zł za debiut roku.

Autorzy nominowani do Nagrody otrzymają po 5.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 r.

Strona konkursu