VII Ogólnopolski Konkurs Dramatopisarski „Komediopisanie”

Opublikowano 2021-11-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory dramatyczne o charakterze komediowym.

Sztuka nie może być adaptacją, jak również nie może być wcześniej publikowana ani wystawiana.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Teatru Powszechnego w Łodzi.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2022 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 70.000 zł.

Strona konkursu