VII Konkurs Literacki „O statuetkę Sowy Tuchówki”

Opublikowano 2017-01-01

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Dom Kultury w Tuchowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe.

Opis
Konkurs obywa się pod hasłem „Bajka miodem pokrzepiona”. Uczestnicy mają za zadanie napisać bajkę dla dzieci. Tematem bajki powinno być pszczelarstwo i życie pszczół.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: „bajka związana z szeroko rozumianym pszczelarstwem i życiem pszczół” oraz „bajka związana z życiem pszczół i pszczelarstwem w Tuchowie”.

Objętość pracy nie może przekraczać 4 stron. 

Bajka nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce: statuetka Sowy Tuchówki, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 750 zł 
II miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 600 zł
III miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł

Nagrodzeni otrzymają po pięć sztuk pokonkursowej antologii bajek.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na „Weekend literacki” do Tuchowa w dniach 13-15 października 2017 r. Organizatorzy zapewniają zaproszonym autorom zakwaterowanie, wyżywienie i liczne atrakcje.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-27