VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”

Opublikowano 2021-03-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy. Tematyka utworów dowolna.  Nie więcej niż 23 wersy w wierszu.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem.

Nagroda
Główną nagrodą jest statuetka Złotej Metafory.

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Autorzy otrzymają po jednym egzemplarzu antologii.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.

Strona konkursu