Konkurs Instytutu Literatury „Uchodźcy i my. Twoja opowieść”

Opublikowano 2022-07-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Zasady konkursu w skrócie

Każda osoba, która udzieliła wsparcia uchodźcom z Ukrainy, może przesłać na konkurs opis swoich doświadczeń. Forma literacka pracy jest dowolna. Może to być np. dziennik, wspomnienie, reportaż, artykuł.

W konkursie możesz wziąć udział w dwóch kategoriach:

Gospodarz. Przyjęłaś/przyjąłeś uchodźcę samego lub z rodziną pod swój dach? To kategoria dla Ciebie!

Opiekun. Zaangażowałaś/zaangażowałeś się w pomoc uchodźcom? To kategoria dla wolontariuszy, osób jeżdżących na granicę oraz organizatorów pomocy, jak działacze organizacji charytatywnych, osoby duchowne, urzędnicy, harcerze, nauczyciele, strażacy, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy zaangażowali się w tę działalność.

Objętość pracy nie może przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace można przesyłać do 30 września 2022 r.

Nagrody

• I miejsce – 4.000 zł
• II miejsce – 3.000 zł
• III miejsce – 2.000 zł
• 10 wyróżnień po 1.000 zł

Za pracę przeznaczoną do publikacji w antologii pokonkursowej, a nienagrodzoną, autor otrzyma 500 zł.

Strona konkursu