Pigmalion fantastyki 2022

Opublikowano 2022-08-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. Objętość tekstu nie może przekraczać 25.000 znaków ze spacjami.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Pracę należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce: 500 zł
• II miejsce: 350 zł 
• III miejsce: 200 zł

Termin
Konkurs trwa do 1 października 2022 r.

Strona konkursu